Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://kikarow-utrecht.nl. Wij zijn het organiserend bestuur verantwoordelijk voor de finish van KiKa Row Rondje NL. Het bestuur bestaat uit  aangewezen leden uit de drie verenigingen te weten: A.U.S.R. Orca, U.S.R. Trinton en U.R.V. Viking. Allen gevestigd Op De ‘Driewerf” Verlengde Hoogravenseweg 13, 3525 BB Utrecht

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Contactformulieren

De ingevulde gegevens van het contact formulieren worden alleen gebruikt om op uw verzoek contact op te nemen. De ingevulde gegevens worden bewaard tot een maand na het einde van de actie. de actie eindigt op 14-7-2019. Hierna kan u niet meer een contact formulier invullen op de site.

Persoonsgegevens die wij verwerken

KiKarow Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kikarowutrecht@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KiKarow Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– KiKarow Utrecht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

KiKarow Utrecht neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KiKarow Utrecht) tussen zit. KiKarow Utrecht gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KiKarow Utrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:  1 maand na het einde van de actie op 14-7-2019. Hierna zijn er geen gegevens meer beschikbaar voor de organisatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

KiKarow Utrecht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt. Er zijn daarnaast ook cookie-achtige technieken waarmee dezelfde resultaten worden behaald.

Wat zijn de overige cookie-achtige technieken?

Web beacons, Local en Session Storage en SDK’s zijn standaard internettechnieken die er soms samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen en vervolgens kan versturen. Cookies en overige technieken worden gebruikt bij alle bestaande webwinkels. Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • Het surfen op de website van KiKarow-utrecht.nl  leuker en makkelijker voor je wordt;
 • Je bij jouw bezoek aan de website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
 • We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • We kunnen herkennen welk apparaat je gebruikt als je bij ons op bezoek bent;

Welke cookies gebruiken wij? In het kort:

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals: Schalen van de inhoud op verschillende schermen. Niet opnieuw tonen van een aanmeld formulier wanneer deze reeds eerder verzonden is.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe de website wordt gebruikt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze winkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

Analytische cookies

Wij gebruiken, met behulp van derden, analytische cookies om het gebruik van de site te onderzoeken. Deze statistieken geven onder meer inzicht in hoe vaak de site word bezocht en waar de site verbeterd kan worden.  Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • Het IP-adres dat anoniem wordt gemaakt;
 • Technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari of Firefox), de resolutie van je computerscherm, je taalvoorkeur en welk apparaat je gebruikt;
 • Vanaf welke pagina je op de website bent gekomen;
 • Wanneer en hoelang je de website bezoekt of gebruikt;
 • Welke pagina’s je bezoekt van de website.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld om:

 • Bij te houden wat het aantal bezoekers van onze website is;
 • Te meten hoelang een bezoek duurt;
 • Te bepalen in welke volgorde een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe lang we jouw data bewaren

KiKarow Utrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:  1 maand na het einde van de actie op 14-7-2019. Hierna zijn er geen gegevens meer beschikbaar voor de organisatie. of eerder door het ofline halen van de site. of het bevriezen van de site met alleen inhoud.

Welke rechten je hebt over je data

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KiKarow Utrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kikarowutrecht@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KiKarow Utrecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

contactinformatie

https://kikarow-utrecht.nl Verlengde Hoogravenseweg 13 3525 BB Utrecht 030 – 289 08 70

Lars Mertens is de Functionaris Gegevensbescherming van KiKarow Utrecht Hij/zij is te bereiken via kikarowutrecht@gmail.com

Hoe we jouw data beveiligen

KiKarow Utrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kikarowutrecht@gmail.com